Τα νέα μας

Νέα και ανακοινώσεις σχετικές με το 2 ΔΣ Μυκόνου

Για τους γονείς

Αναρτήσεις με παιδαγωγικά άρθρα

Ενημέρωση

Νέα για: εκπαίδευση, Ελλάδα & κόσμο
 

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

 

                                         

    

                                          

 

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

 

 

 

Το 2ο 12/θ Δημοτικο σχολείο Μυκόνου στεγάζεται σε σχετικά νεόδμητο κτίριο (έτος κατασκευής 2006) στην περιοχή Πετεινάρος. Τα 8 τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης αύξησης του μαθητικού δυναμικού λειτουργεί με 17 τμήματα πρωινού κύκλου και 5 έως 7 τμήματα Ολοήμερου. Τη σχολική χρονιά 2021-2022 ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοίτησαν ήταν 332 και δίδαξαν 32 εκπαιδευτκοί όλων των ειδικοτήτων. Λειτούργησαν 17 τμήματα πρωινού κύκλου, 2 τμήματα ΖΕΠ, 1 Τμήμα Ένταξης, 5 τμήματα ολοήμερου και κάθε Δευτέρα το σχολείο υποστηρίζοταν από σχολική ψυχολόγο. Το σχολείο διαθέτει εξοπλισμένη αίθουσα πληροφορικής, σχολική βιβλιοθήκη ενταγμένη στο Δίκτυο του ΥΠΑΙΘ, αίθουσα εκδηλώσεων, κλειστό γυμναστήριο ενόργανης, ενσύρματο δίκτυο ίντερνετ σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, 6 αίθουσες διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα και βιντεοπροβολείς με Η/Υ στις υπόλοιπες αίθουσες. Στο προαύλιο του σχολείου έχουν δημιουργηθεί: γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο βόλεϊ και γήπεδο ποσοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα.

 

Ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών/τριών που φοιτούν στο σχολείο ( προσεγγίζει το 50%) με πολλούς από αυτούς να έχουν την ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ιδιάιτερο χαρακτηριστικό του σχολείου , όπως και όλων των σχολείων της Μυκόνου. Τα 2 τμήματα ΖΕΠ που λειτουργούν στο σχολείο τα τελευταία 3 χρόνια βοηθούν σε ένα μεγάλο βαθμό τη γλωσσική ένταξη αυτών των μαθητών/τριών.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 

 

(Αξιολόγηση: 3)

 

 

 

 

Για την παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία λαμβάνεται υπόψη το θεσμικό, εκπαιδευτικό , αλλά και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται το σχολείο. Το σύνολο των συνθηκών συνυπολογίζεται στην παιδαγωγική πράξη και οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν τη διδασκαλία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, τις οδηγίες του ΙΕΠ και τις ιδιαιτερότητες της εποχής λόγω τηλεκπαίδευσης των προηγούμενων ετών. Παράλληλα, καλλιεργούνται δεξιότητες μέσω υλοποίησης προγραμμάτων στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

και των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δράσεις οι οποίες διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία και ενισχύουν το ρόλο και το έργο του/της


εκπαιδευτικού.

Κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάζεται με γνώμονα τις βασικές παραμέτρους του πλαισίου από τον/ την εκπαιδευτικό του σχολείου σε αγαστή συνεργασία με τον διευθυντή, τους γονείς, την ψυχολόγο, την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής του σχολείου μας και φορείς υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ, κέντρα πρόληψης, σχολική σύμβουλος, πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Το κλίμα και οι σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών-γονέων συνδέονται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία και διέπονται από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού

του σχολείου. Οι εβδομαδιαίες ώρες ενημέρωσης-συνεργασίας, οι ενημερωτικές συναντήσεις - γνωριμία στην αρχή της χρονιάς, το επιμορφωτικό σεμινάριο από την ψυχολόγο του σχολείου μας, οι συναντήσεις στη λήξη κάθε τριμήνου για την επίδοση βαθμολογίας και η προφορική, περιγραφική αξιολόγηση συνέβαλαν στα θετικά αποτελέσματα αυτού του άξονα.

Η άρτια υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, τα 2 τμήματα ΖΕΠ, το Τμήμα Ένταξης και το Ολοήμερο τμήμα στάθηκαν αρωγοί για την υποστήριξη παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Σχολική διαρροή - φοίτηση

 

 

(Αξιολόγηση: 3)

 

 

 

 

Το σχολείο μας παρακολουθεί συστηματικά τη φοίτηση των μαθητών και ακολουθεί όλες τις διαδικασίες για την πρόληψη και τον περιορισμό περιστασιακών απουσιών των μαθητών.

Παρακολουθεί συνεχώς και ενημερώνει εβδομαδιαίως (με e-mail ή και τηλεφωνικά, όταν κρίνεται αναγκαίο) τους Γονείς Κηδεμόνες  για τις απουσίες,τη συμπεριφορά και για τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους έξαρσης της πανδημίας.

Περιπτώσεις μαθητών που διακόπτουν τη φοίτηση δεν υπάρχουν. Όλοι οι μαθητές της ΣΤ' τάξης θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο, καθώς υπάρχει μέριμνα για την ομαλή μετάβαση μεταξύ των βαθμίδων.

 

Από την εφαρμογή του ερωτηματολογίου και από συνεντεύξεις μαθητών του σχολείου μας προκύπτει πως το μεγαλύτερο ποσοστό αισθάνεται οικεία και πως "ανήκει" στο σχολείο. Αυτό οφείλεται στην ενθάρρυνση και στην υποστήριξη που εισπράττουν από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στην οργάνωση του σχολείου μας.

 

Σχέσεις   μεταξύ   μαθητών   /   μαθητριών

 

 

(Αξιολόγηση: 3)

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα της δράσης ανταποκρίνονται στους στόχους και στα κριτήρια επιτυχίας που τέθηκαν κατά τον αρχικό σχεδιασμό. Μέσα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναδείχθηκαν οι υλικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας επηρεάζοντας θετικά τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου. Παράλληλα, η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δράσεις σε συνδυασμό με τη διάθεση επαρκούς χρόνου στον εκπαιδευτικό για την αντιμετώπιση των διαφορών μέσα από δημοκρατικό διάλογο βοήθησαν στο να καλλιεργηθεί η ανάπτυξη συλλογικού πνεύματος και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/τριών. Συνολικά τα επιτεύγματα της δράσης ενσωματώθηκαν επιτυχώς στη λειτουργία του σχολείου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της επόμενης σχολικής χρονιάς. Άλλωστε, πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης που συνιστά μια καλή πρακτική που μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλες Σχολικές Μονάδες.


Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

 

 

(Αξιολόγηση: 3)

 

 

 

 

Στόχος μας φέτος, με την συγκεκριμένη δράση που επιλέξαμε, ήταν να δοθεί έμφαση στην διαμόρφωση θετικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Γνωστοποιήσαμε στους συναδέλφους κάποια εργαλεία που βοηθούν ώστε να μπουν οι βάσεις για αρμονικές σχέσεις μέσα στην τάξη, και τους προτρέψαμε να τα χρησιμοποιήσουν. Έπειτα ζητήσαμε ανατροφοδότηση για το ποια εργαλεία χρησιμοποιήσανε και ποια θεωρούν περισσότερο αποδοτικά. Επίσης φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από τους μαθητές του σχολείου μας, και δίνει μια εικόνα για το ποια είναι η γνώμη τους σχετικά με τις σχέσεις μαθητών- εκπαιδευτικών.Τα αποτελέσματα της δράσης κρίνονται θετικά .

 

 

 

 

 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

 

 

(Αξιολόγηση: 3)

 

 

 

 

Η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με σημείο τομής το παιδί. Θεωρούμε αναγκαία τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών, γι΄ αυτό και επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος άξονας. Βασικός στόχος ήταν η ενεργοποίηση δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των γονέων σε αυτές, ειδικά μετά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλλε η πανδημία τα τελευταία δύο χρόνια.

 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. Οι δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου οικογένειας ενισχύθηκαν με ποικίλους τρόπους.

 

Αξιοποιώντας ,λοιπόν, προηγούμενες δράσεις του σχολείου, προσπάθειες και δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τέθηκαν οι στόχοι τη φετινή σχολική χρονιά . Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό , παρά το ότι υπήρξαν κάποιες μικρές χρονικές μετατοπίσεις, το περιεχόμενο δεν επηρεάστηκε. Αντιθέτως ολοκληρώθηκε επιτυχώς, κρίνοντας από τα τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης, αλλά τα κριτήρια επιτυχίας που τέθηκαν στον αρχικό σχεδιασμό.

 

Θετικά σημεία αποτελούν η ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος  ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Επίσης η αποδοχή και η εφαρμογή πλαισίου αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων υπήρξε συστηματική και ουσιαστική. Αυξήθηκε η συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων σε δράσεις του σχολείου . Ενώ τέλος, βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο η εμπιστοσύνη των γονέων προς το σχολείο.

 

Όλος ο σχεδιασμός δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί βέβαια με επιτυχία αν δε διευκόλυναν και συγκεκριμένες παράμετροι . Ειδικότερα, το ανθρώπινο δυναμικό , δηλαδή, ο Σύλλογος Διδασκόντων, η ομάδα δράσης , όπως ορίστηκε και οργανώθηκε, με τη βοήθεια και υποστήριξη του Διευθυντή του σχολείου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συνεργάστηκαν μεταξύ τους σε όλη  τη διάρκεια του προγράμματος, αναπτύσσοντας ένα συνεργατικό κλίμα και στις δύο πλευρές. Επίσης οι πόροι και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν οδήγησαν σε έναν καλό προγραμματισμό και οργάνωση του σχεδίου δράσης. Τέλος, οι ήδη προβλεπόμενοι από τη σχολική επιτροπή οικονομικοί πόροι και η υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει ήδη στο σχολείο, διευκόλυναν το σχέδιο Δράσης.

 

 

 

Ευελπιστούμε την επόμενη σχολική χρονιά να είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθούν δια ζώσης συναντήσεις με


τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τον προγραμματισμό συναντήσεων- ημερίδων. Επίσης, θεωρούμε αναγκαία τη μόνιμη συνεργασία με σχολικό/ή ψυχολόγο , ειδικά σε ένα τόσο μεγάλο σχολείο ,όπου υπάρχουν πολλές ανάγκες, και ειδικότερα να δοθεί η δυνατότητα για περισσότερες ώρες συνεργασίας του σχολικού/ής ψυχολόγου με τη σχολική μονάδα.

 

Τέλος καλό θα ήταν να συνεχιστεί η προσπάθεια υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης, συνεργασίας και επιμόρφωσης γονέων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να οργανωθούν Προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες και κοινά ενδιαφέροντα που θα επιλέγονται από κοινού.

 

 

 

Θετικά σημεία

 

 

Ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης αλλά και συστηματική παρακολούθηση των μαθητών/-τριών για αποτελεσματικότερη ανατροφοδότηση.

 

Τα ειδικά προγράμματα που λειτουργούν στο σχολείο (τμήμα ένταξης, τμήμα υποδοχής) ενθαρρύνουν τους αλλοδαπούς και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να ενταχθούν στο περιβάλλον της τάξης αποτρέποντάς τα να αναπτύξουν

αρνητική στάση για το σχολείο που θα τα οδηγούσε σε πιθανή εγκατάλειψη του σχολείου.

 

 

Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/- τριών και εκπαιδευτικών.

 

Το σχολείο παρουσιάζει θετική διάθεση για επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες.

 

Είναι ενεργό σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους με την ανάληψη συγκεκριμένων και στοχευμένων δράσεων.

 

Σημεία προς βελτίωση

 

 

Συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά

σεμινάρια, διοργάνωση μηνιαίων σεμιναρίων για γονείς, προτροπή περισσότερων μαθητών για συμμετοχή σε σχολικά προγράμματα, διαγωνισμούς, δράσεις, συνεργασίες με άλλα σχολεία και άνοιγμα προς την κοινωνία. 

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

 

 

(Αξιολόγηση: 3)

 

 

 

 

Ως προς τον άξονα της Ηγεσίας Οργάνωσης και διοίκησης της  σχολικής  μονάδας,  πραγματοποιήθηκε  μία συνολική αποτίμηση των υλικοτεχνικών και κτιριακών υποδομών της μονάδας. Με γνώμονα την ασφάλεια, την παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία, αξιολογήθηκαν  οι  προδιαγραφές  και  πολλαπλές  συνιστώσες  γύρω  από την κτιριακή και υλική οργάνωση του σχολείου με σκοπό την ανάδειξη πιθανών βελτιώσεων.  Μία  σειρά συνεντεύξεων και συμπλήρωση ερωτηματολογίων από το ευρύτερο υπαλληλικό προσωπικό της μονάδας είχαν


ως απόρροια την κατάδειξη των σημείων που έχριζαν βελτίωσης καθώς και τη διαμόρφωση σχετικών προτάσεων προς υλοποίηση. Εν συνεχεία, ο σύλλογος διδασκόντων με τη διεύθυνση του σχολείου ενέκρινε την υλοποίηση μία σειράς έργων και βελτιωτικών παρεμβάσεων υπό την εποπτεία της διεύθυνσης.

 

Σχολείο και κοινότητα

 

 

(Αξιολόγηση: 3)

 

 

 

 

Η διδασκαλία/ μάθηση, η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και η διαμόρφωση ενεργών πολιτών αποτελούν βασικό ζητούμενο του ρόλου και της αποστολής του σχολείου. Το άνοιγμα των σχολείων προς την κοινωνία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη επίτευξη κάποιων από τους στόχους αυτούς.

 

Το σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινότητα, καθώς αποτελεί χώρο συναντήσεων με τους γονείς και κηδεμόνες κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

 

Σε καθημερινή βάση υπήρξε αλληλεπίδραση τόσο δια ζώσης, τηρώντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας , όσο και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Κάθε τρίμηνο με πρωτοβουλία του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής πραγματοποιούνταν συνεδριάσεις σχολικού συμβουλίου ,όπου έπαιρναν μέρος τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, που αποτελεί και τον σύνδεσμό μας με την τοπική κοινότητα και τα μέλη της σχολικής μονάδας.

 

Η Β’ τάξη του σχολείου , στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων συνεργάστηκε με το κέντρο πρόληψης

«ΘΗΣΕΑΣ Κυκλάδων», με θέμα τα συναισθήματά μας και τη διαχείρισή τους. Αποτέλεσμα της ομαδικής αυτής συνεργασίας ήταν  η παραγωγή υλικού , ερωτηματολογίων που διατέθηκαν σε μαθητές και γονείς και παρουσίαση με PowerPoint της ομαδικής τους προσπάθειας και των αποτελεσμάτων στους γονείς των μαθητών.

 

Τέλος, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ενημέρωσε τους μαθητές της Β’ τάξης για τον οικονομικό προϋπολογισμό του σχολείου , επίσης στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με θέμα την αποταμίευση.

 

Θετικά σημεία

 

 

Αναλυτική περιγραφή του προσανατολισμού και των στόχων του σχολείου. Σαφής καταγραφή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού.

Άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων, κηδεμόνων και μαθητών. Συλλογική εργασία και συνεργασία.

 

Σημεία προς βελτίωση

 

 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων στις οποίες θα λαμβάνει μέρος η τοπική κοινότητα.

 

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας με διαμόρφωση ενός πλαισίου σταθερής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του σχολείου και της τοπικής κοινότητας.

 

Εμπλοκή των μαθητών σε δράσεις-δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες , ώστε να ενισχυθούν οι αναγκαίες για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, ομαδικότητα, ενεργητική ακρόαση κ.α.) 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 

 

(Αξιολόγηση: 3)

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής πραγματοποιήθηκαν τρεις επιμορφωτικές συναντήσεις, οι οποίες αφορούσαν σε διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος και υλοποιήθηκαν με διαφορετικούς τρόπους: δια ζώσης επίσκεψη σε φορέα, συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών, εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω Zoom και MS Teams. Παράλληλα, οι δράσεις έλαβαν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, χωρίς να παρακωλύεται η φοίτηση των μαθητών/τριών. Συνοπτικά, το πρόγραμμα των επιμορφώσεων διαμορφώθηκε ως εξής:

 

23 Νοεμβρίου 2021: Επίσκεψη, ξενάγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο, από ομάδα αρχαιολόγων στο πλαίσιο της έκθεσης για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στη συνέχεια, δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό (μπροσούρες με ερωτήσεις, εργασίες και παιχνίδια σχετικά με τα εκθέματα) για τους μαθητές/τριες του σχολείου, το οποίο αξιοποιήθηκε στο χώρο του μουσείου κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη που οργανώθηκε από το σχολείο για τους/τις μαθητές/τριες.

13 Μαρτίου 2022: Επιμόρφωση με θέμα “Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο και Τρόποι Διαχείρισης” με εισηγήτρια την ψυχολόγο Αλεξάνδρα Ντικούλη (ΚΕΔΑΣΥ). Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε μέσω zoom και είχε διάρκεια τριών ωρών. Σ’ αυτή συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οποίοι συζήτησαν για προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα του σχολείου και αντάλλαξαν ιδέες για πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης.

23 Μαϊου 2022: Επιμόρφωση με θέμα “Μαθητές/τριες με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο στο σχολείο” με εισηγήτρια την Ελένη Γκανά, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η επιμορφωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα MS Teams. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για θεωρητικά ζητήματα διγλωσσίας και πολυγλωσσίας και συζήτησαν σχετικά με διδακτικές πρακτικές που αφορούν στη διδασκαλία σε μαθητές/τριες που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Από την πορεία της υλοποίησης της Δράσης φαίνεται ότι επιτεύχθηκαν οι περισσότεροι στόχοι που είχαν τεθεί. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ενδοσχολικές επιμορφώσεις ήταν πολύ μεγάλη, ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι οι δράσεις λάμβαναν χώρα μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και ότι πολλοί/ες συνάδελφοι/ισσες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες σχολικές μονάδες. Επίσης, η συμμετοχή τους ήταν πολύ ενεργή και το ενδιαφέρον τους πολύ μεγάλο για όλες τις θεματικές με τις οποίες ασχοληθήκαμε. Η δημιουργία τράπεζας υλικού πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και είναι προσβάσιμη σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς του


σχολείου, καθώς δημιουργήθηκε ένας κοινόχρηστος φάκελος στον οποίο αναρτήθηκε εκπαιδευτικό υλικό (powerpoint επιμορφώσεων, εκπαιδευτικά φυλλάδια που παρήχθησαν, κ.ά). Τέλος, το αίσθημα ικανοποίησης των συμμετεχόντων/ουσών ήταν φανερό, καθώς η ανατροφοδότηση από τους ίδιους/ίδιες τους/τις εκπαιδευτικούς ήταν πολύ θετική.

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

 

 

(Αξιολόγηση: 2)

 

 

 

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα (ERASMUS ) ήταν ελάχιστη λόγω των αντίξοων συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας του Covid 19. Ένας από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας συμμετείχε σε πρόγραμμα ERASMUS με θέμα «Τα ζώα υπό εξαφάνιση και η προστασία του περιβάλλοντος» κάτι το οποίο ωφέλησε ιδιαίτερα την εκπαιδευτική μας κοινότητα.

Παρόλα αυτά η πλειονότητα των εκπαιδευτικών συμμετείχαν ενεργητικά σε επιμορφώσεις που διοργανώθηκαν εντός και εκτός του σχολείου. Συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος:

α) στην ενδοσχολική επιμόρφωση (μέσω τηλεδιάσκεψης) με θέμα «Μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο στο σχολείο»,

β) στην ενδοσχολική επιμόρφωση (μέσω τηλεδιάσκεψης) με θέμα «Επικοινωνία με τα παιδιά και διαχείριση συναισθημάτων»,

γ) στην επιμόρφωση για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία που διοργάνωσε το ΙΕΠ, δ) στην επιμορφωτική δράση του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με θέμα

«Παρουσίαση δράσεων Εργαστηρίων Δεξιοτήτων».

 

 

Θετικά σημεία

 

 

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικές δράσεις και σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, κρίνεται ικανοποιητικό. Θετικό σημείο αποτελεί, επίσης, η οργάνωση και η υλοποίηση της συμμετοχής σε τέτοιους είδους δράσεις στα πλαίσια της πανδημίας.

 

Σημεία προς βελτίωση

 

 

Εκείνο το οποίο χρήζει βελτίωσης είναι όχι μόνο η αύξηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ERASMUS αλλά και η αντίστοιχη συμμετοχή των μαθητών/τριών του σχολείου μας. Με αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτική μας κοινότητα θα είναι αφενός πιο ενεργή στα διάφορα ευρωπαϊκά ζητήματα (περιβαλλοντικού και κοινωνικού περιεχομένου), αλλά ταυτόχρονα δομούνται και βελτιώνονται οι σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών/τριών.

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Λειτουργία

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Αριθμός Δράσεων  που  υλοποιήθηκαν 4

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )


Σχολική διαρροή - φοίτηση Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Λειτουργία

Διοικητική λειτουργία

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν

1

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας Λειτουργία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν 1

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 

Παρατηρήσεις   /   Σχόλια

 

 

 

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

 

 

3 = Σε μεγάλο βαθμό

 

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

 

 

 

Σύμφωνα με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο σχολείο, τα σημαντικότερα αποτελέσματα αφορούν τα ακόλουθα σημεία:

Λειτουργία σχολείου μέσα σε ένα οριοθετημένο, θεσμικά και νομικά, πλαίσιο Βελτίωση σχέσεων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών

Δημιουργία θετικού κλίματος και ενίσχυση της αμφίδρομης σχέσης και συνεργασίας με τους γονείς

Ευαισθητοποίηση γονέων σε μαθησιακά, κοινωνικά και ψυχολογικά θέματα των παιδιών

Ενεργός συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων.

Ενίσχυση ενδοσχολικής επιμόρφωσης

Καλλιέργεια δεξιοτήτων στα παιδιά μέσω της συνεργατικής μάθησης και της υλοποίηση προγραμμάτων

Διαφοροποίηση στον τρόπο αξιολόγησης (ερωτηματολόγια, αυτοαξιολόγηση) Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

Προβολή του σχολείου μέσω του διαδικτύου στην κοινωνία

 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν


Τα πολυπληθή τμήματα και οι ολοένα αυξανόμενες μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών - μαθητριών, δυσχεραίνουν το έργο του/της εκπαιδευτικού, σε συνδυασμό με το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων.

 

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

 

 

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

 

 

 

Θέμα 1

 

Άξονας

 

 

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

 

Ειδικότερο Θέμα

 

 


Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις βασικές λειτουργίες του Mychool, στη συμπλήρωση του Βιβλίου Μητρώου και στην ισχύουσα νομοθεσία της εκπαίδευσης.

 

 

Θέμα 2

 

Άξονας

 

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 

Ειδικότερο Θέμα

 

 

Συνέχιση των επιμορφωτικών δράσεων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με εστίαση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών/τριών μεταναστευτικής καταγωγής που φοιτούν στο σχολείο και ειδικότερα, σε ζητήματα διγλωσσίας/πολυγλωσσίας και διδακτικών εφαρμογών τους. Επιμόρφωση σε ζητήματα διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών/τριών με τη συμβολή του ΚΕΔΑΣΥ και των ψυχολόγων που συνεργάζονται με το συγκεκριμένο φορέα, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των εκπαιδευτικών να αντεπεξέρχονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, όπως π.χ. η ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom), η αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία, η διαφοροποιημένη διδασκαλία και οι στρατηγικές της κ.ά., έτσι, ώστε να επιτευχθεί η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με καινοτόμες προσεγγίσεις και η καλύτερη ανταπόκριση του σχολείου στις ανάγκες των μαθητών/τριών μας.

Σεμινάρια με θέμα «την αξία της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μαθητών/μαθητριών» καθώς και «την καλύτερη συνεργασία μεταξύ αυτών μέσααπό τη συμβολή διαφόρων τεχνικών εκπαίδευσης», όπως είναι η ορθή χρήση παιχνιδιών που καλλιεργούν την συνεργατικότητα και την ομαδικότητα.

 

 

Θέμα 3

 

Άξονας

 

 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

 

Ειδικότερο Θέμα

 

 


Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων θα μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κυκλάδων Ε.Π.Α.Ψ.Υ. για τη διοργάνωση ενός προγράμματος επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου με θεματολογία εστιασμένη σε ανάγκες και κοινά ενδιαφέροντα που μπορεί να αναδειχθεί μέσω ερωτηματολογίου.

 

 

Θέμα 4

 

Άξονας

 

 

Σχολείο και κοινότητα

 

Ειδικότερο Θέμα

 

 


Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας του νησιού σε θέματα σχετικά με τα ατυχήματα των μαθητών , την πρόληψη αυτών και την παροχή Πρώτων Βοηθειών, αλλά και την υποχρέωση που έχει κάθε πολίτης απέναντι στον συνάνθρωπό του, όταν παραστεί μια επείγουσα κατάσταση.

 

 

Θέμα 5

 

Άξονας

 

 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

 

Ειδικότερο Θέμα

 

 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ένα συγκροτημένο και προσδιορισμένο με ακρίβεια σύστημα επιμόρφωσης, το οποίο θα διαθέτει συνέχεια και συνέπεια και θα λαμβάνειυπόψη τις πραγματικές τους ανάγκες. Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών φαίνεται πως αφορούν κυρίως στα εξής: Σύνδεση θεωρίας και πράξης, με δειγματικές διδασκαλίες, μελέτες περίπτωσης κ.λ.π. Αποτελεσματικότερη διαχείριση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της πολυμορφίας του μαθητικού δυναμικού στο σχολείο Αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων της καθημερινής διδακτικής πρακτικής και επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων Ενημέρωση και εξοικείωση με θέματα που αφορούν σε αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης (π.χ. νέα Α.Π.Σ., διδακτικά εγχειρίδια, υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς ή μαθητές, εποπτικό υλικό, αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κ.ά.)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Μοναδικοί επισκέπτες

Flag Counter

Συνολικές προβολές σελίδας

Φίλοι

2ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου. Από το Blogger.

Μετάφραση σε άλλη γλώσσα (translate)