Τα νέα μας

Νέα και ανακοινώσεις σχετικές με το 2 ΔΣ Μυκόνου

Για τους γονείς

Αναρτήσεις με παιδαγωγικά άρθρα

Ενημέρωση

Νέα για: εκπαίδευση, Ελλάδα & κόσμο
 

Presentation

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

 Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου η αγγλική γλώσσα έχει αρχίσει να διδάσκεται στους μικρούς μαθητές της Α’ και Β’ Δημοτικού για 2 εβδομαδιαίες ώρες με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών στο «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής  στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ).  Τρεις βασικές αρχές καθορίζουν τη φύση των μαθημάτων Αγγλικής σύμφωνα με την επιστημονική υπεύθυνη ομάδα:
 •Απευθύνεται σε παιδιά με αναδυόμενο σχολικό γραμματισμό στη μητρική γλώσσα και στοχεύει σε κοινωνικούς γραμματισμούς στην ξένη γλώσσα, τους οποίους τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει στη μητρική.
 •Επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη μάθηση μέσα από κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες.

 •Στο ΠΕΑΠ η εκμάθηση της Αγγλικής δεν έχει ως τελικό σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας που έχει ο ιδανικός φυσικός ομιλητής της Αγγλικής, ή γενικότερα το αγγλόφωνο πολιτισμικό υποκείμενο, αλλά την καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας.

 Οι δραστηριότητες μέσα στην τάξη έχουν σχεδιασθεί με γνώμονα τα ειδικά χαρακτηριστικά των παιδιών της Α’ και της Β’ τάξης, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την πνευματική τους ανάπτυξη. Καθώς οι θεματικές ακολουθούν μια παράλληλη ανάπτυξη με θεματικές των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος, υποστηρίζεται η διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Με άλλα λόγια εικόνες, τραγούδια, χοροί, παιχνίδια, ιστορίες και παραμύθια επιστρατεύονται για να βοηθήσουν τους μικρούς μαθητές μας να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην ξένη γλώσσα και κίνητρα για μάθηση.
 Η διεύθυνση του σχολείου μας με την υποστήριξη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων αλλά και την βοήθεια των εκπαιδευτικών Αγγλικής αποφάσισε την ανάρτηση δειγμάτων εργασίας των μαθητών της Α’ και Β’ τάξης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του σχολείου μας ώστε οι μικροί πρωταγωνιστές της Α’ και Β’ τάξης να μοιραστούν τα επιτεύγματά τους 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Μοναδικοί επισκέπτες

Flag Counter

Συνολικές προβολές σελίδας

Φίλοι

2ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου. Από το Blogger.

Μετάφραση σε άλλη γλώσσα (translate)