Τα νέα μας

Νέα και ανακοινώσεις σχετικές με το 2 ΔΣ Μυκόνου

Για τους γονείς

Αναρτήσεις με παιδαγωγικά άρθρα

Ενημέρωση

Νέα για: εκπαίδευση, Ελλάδα & κόσμο
 

Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

 
 1. Εισαγωγή
  Με τον όρο «Σχολικός Κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
  Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του σχολείου είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι δε αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου και με την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, της μαθητικής κοινότητας και το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
  Τον Κανονισμό εισηγήθηκε ο Διευθυντής του σχολείου, συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων, ανακοινώθηκε σε ειδική συνάντηση των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών/τριών και μετά από ώριμο διάλογο όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας.


 1. Άφιξη στο σχολείο
Η άφιξη το πρωί των μαθητών/τριών ολοκληρώνεται έως τις 8.10 που χτυπά το κουδούνι. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι ενήλικες γονείς και κηδεμόνες που συνοδεύουν τους μαθητές/τριες κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου. Μετά το τέλος της πρωινής προσευχής κλειδώνεται η κεντρική πόρτα και απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε στο σχολείο.

 1. Αποχώρηση από το σχολείο
Όλοι οι μαθητές/τριες αποχωρούν από το σχολείο στις 13:15 εκτός των μαθητών/τριών που φοιτούν στο Ολοήμερο.
Οι μαθητές/τριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί γι’ αυτό το λόγο ο υπεύθυνος δάσκαλος της τάξης και ο Διευθυντής και έχει επιδοθεί στο συνοδό άδεια απουσίας.
Οι μαθητές/τριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρηση τους ή τους παραλαμβάνει το λεωφορείο, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο πριν την άφιξη του συνοδού ή των μέσων μεταφοράς τους.
Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφάλεια των παιδιών και μετά το πέρας των μαθημάτων έως και την αποχώρηση του τελευταίου μαθητή/τριας.
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα αποχωρούν από την τάξη αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές/τριες από αυτή.
Η ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών/τριών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές/τριες μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των παιδιών τους.

 1. Προσευχή-Εκκλησιασμός
Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή .
Ετερόδοξοι μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν σ’ αυτήν, οφείλουν, όμως, να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί..Εκκλησιασμός των μαθητών/τριών γίνεται ευκαιριακά σύμφωνα με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και όχι περισσότερες από μία φορά το μήνα συνοδεία των εκπαιδευτικών του κάθε τμήματος. Σε περίπτωση που ετερόδοξος μαθητής/τρια δεν θέλει να συμμετάσχει, παραμένει στο χώρο του σχολείου υπό την επιτήρηση εκπαιδευτικού που θα ορίσει ο διευθυντής. Με ευθύνη του γονέα μπορεί να προσέλθει και μετά τον εκκλησιασμό την ώρα που θα έχει υποδειχθεί από το σχολείο. 1. Σχολικές γιορτές – Διδακτικές επισκέψεις
Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές/τριες απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.
Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών/τριών κατά τη διάρκειά τους είναι ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα.
Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς –κηδεμόνες οι οποίοι υποχρεούνται σε έγγραφη συγκατάθεση .
Σε περίπτωση ημερήσιας διδακτικής επίσκεψης, απαιτείται από την προηγούμενη ημέρα η έγγραφη συγκατάθεση του γονέα. Η προσέλευση όλων των μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική. Για την πραγματοποίηση της ημερήσιας διδακτικής επίσκεψης καθώς και για την επιλογή του προορισμού αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων.
Στις σχολικές γιορτές το διδακτικό ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις Εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο).
Οι σχολικές γιορτές, ύστερα από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μπορούν να πραγματοποιηθούν και κατά τις απογευματινές ώρες.

 1. Φοίτηση και συμπεριφορά μαθητών/τριών
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μην απουσιάζουν από το σχολειό χωρίς σοβαρό λόγο.
Οι μαθητές/τριες επιβάλλεται να συμβιώνουν αρμονικά και να μην ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή παρατηρούν να αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές τους, οφείλουν να απευθύνονται στους δασκάλους των συγκεκριμένων διδακτικών ωρών ή στους εφημερεύοντες δασκάλους αν πρόκειται για διάλειμμα.
Δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το ύψος ή το βάρος τους), εθνικούς (π.χ. για την καταγωγή τους από άλλη χώρα), θρησκευτικούς (π.χ. τους μουσουλμάνους) ή φυλετικούς (π.χ. χρώμα δέρματος, μαλλιών).
Δεν θα πρέπει να διαδίδουν φήμες ούτε να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές δράσεις του σχολείου παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να τους ειρωνεύονται και να τους ασκούν κακόβουλη κριτική.
Θα πρέπει να βοηθούν τους μαθητές των μικρών τάξεων στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν (π.χ. να τους δίνουν χώρο για παιχνίδι ή αν έχουν τραυματιστεί).
Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών θα πρέπει να είναι ευγενική και κόσμια προς δασκάλους και συμμαθητές σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο.
Δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών τους που δεν τους ανήκουν.
Θα πρέπει να φροντίζουν να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια και να έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας να μην τα ξεχνούν.
Την ώρα του μαθήματος, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών, νερού ή τσίχλας και η άσκοπη μετακίνηση, εκτός αν επιτραπούν από το διδάσκοντα.
Δεν επιτρέπεται να συνομιλούν δυνατά κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Πρέπει να σηκώνουν το χέρι τους όταν πρόκειται να απευθυνθούν στον διδάσκοντα.
Δεν επιτρέπεται να τρέχουν στους διαδρόμους του σχολείου ούτε να κατεβαίνουν πηδώντας τις σκάλες.
Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε οι τάξεις και το σχολείο να είναι καθαρά.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας παραμένουν στους διάδρομους του κτιρίου. Κανένας μαθητής/τρια δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή τις ώρες που παραμένουν στο Ολοήμερο τμήμα δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε άλλες αίθουσες ή βοηθητικούς χώρους του σχολείου (π.χ. αποθήκες) ούτε να γράφουν ή να ζωγραφίζουν άσκοπα στους πίνακες.
Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για έξοδο οι μαθητές/τριες δεν σηκώνονται ούτε αποχωρούν χωρίς την άδεια του δασκάλου τους.
Όταν το κουδούνι χτυπήσει για μάθημα οι μαθητές/τριες κάθε τάξης μπαίνουν σε σειρές στο προαύλιο όπως στην πρωινή προσευχή και προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας ανά τάξη, χωρίς να τρέχουν ή να τσακώνονται με τη συνοδεία του διδάσκοντα εκπαιδευτικού . Κάθονται στις θέσεις τους χωρίς να περιφέρονται στους διαδρόμους ή να φωνάζουν.
Λίγο πριν την λήξη του σχολικού ωραρίου οι μαθητές/τριες τακτοποιούν, όσο είναι δυνατόν, την αίθουσα (καρέκλες, θρανία και σκουπίδια)
και κάθε Παρασκευή τοποθετούν τις καρέκλες πάνω στα θρανία για τον καλύτερο καθαρισμό της αίθουσας.
Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του σχολείου.
Χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης). Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες άλλου φύλου για κανένα λόγο.
Οι μαθητές/τριες δε γράφουν ούτε χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία του σχολείου.
Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου.
Οι μαθητές/τριες δεν αποχωρούν ποτέ από το χώρο του σχολειού χωρίς άδεια του δασκάλου τους και χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.
Ενημερώνουν άμεσα τον δάσκαλο τους αν ενοχληθούν από κάποιον ενήλικα εντός του σχολείου.
Όλες οι εργασίες που αναρτώνται στους χώρους του σχολείου γίνονται σεβαστές από όλους και φροντίζουμε να τις διατηρούμε σε καλή κατάσταση.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, οι μαθητές/τριες δεν παίζουν με κλαδιά, ξύλα, πέτρες ή οτιδήποτε άλλο έχει απαγορευτεί από το Σύλλογο Διδασκόντων (π.χ. μπάλες). Δε σκαρφαλώνουν στα δέντρα και στα κάγκελα του προαυλίου. Δε καταστρέφουν τα λουλούδια και τα δέντρα και δεν ρίχνουν χαλίκια στο προαύλιο από τη δεύτερη αυλή του σχολείου- στην οποία απαγορεύεται αυστηρά η πρόσβαση. Δεν αφήνουν τις βρύσες ανοιχτές.

 1. Παιδαγωγικός έλεγχος – Κυρώσεις
Παρότι προτιμάται η θετική ενίσχυση των μαθητών/τριών, θα πρέπει αυτοί να συνειδητοποιήσουν ότι για κάθε παραβατική πράξη τους, θα υπάρχουν συγκεκριμένες συνέπειες, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.
Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:
α.Παρατήρηση
β.Επίπληξη
γ.Παραπομπή στον διευθυντή
δ.Ενημέρωση γονέων
ε.Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων
στ.Ενημέρωση Σχολικού Συμβουλίου
ζ.Αλλαγή τμήματος
η.Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α, β και γ είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, της περίπτωσης δ ο Διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης, των ε, στ και ζ ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων και της η ο Σύλλογος Διδασκόντων με τη συναίνεση του γονέα και του Σχολικού Σύμβουλου. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

 1. Διδακτικό προσωπικό
Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
Παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία της τάξης τους.
Με το χτύπημα του κουδουνιού πηγαίνουν προς τις αίθουσες διδασκαλίας ταυτόχρονα με τους μαθητές/τριες.
Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή/τριας από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο με εξαίρεση την περίπτωση σωματικής ανάγκης (τουαλέτα- νερό).
Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για τη συμπεριφορά και την επίδοση των μαθητών/τριών. Καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της εβδομάδας από το δάσκαλο της τάξης, κατά την οποία οι γονείς μπορούν προαιρετικά να συζητήσουν μαζί του ο,τιδήποτε τους απασχολεί. Οι προγραμματισμένες ομαδικές συναντήσεις με τους γονείς πραγματοποιούνται μετά από πρόσκληση του δασκάλου κάθε μήνα.
Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των μαθημάτων τους, με τη χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων.
Σέβονται το χρόνο διαλείμματος των μαθητών/τριών.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα.
Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσουν με γονείς χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του γραφείου της διεύθυνσης.
Αποχωρούν τελευταίοι από την τάξη την ώρα της λήξης των μαθημάτων.
Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να επεμβαίνουν σε περίπτωση ανάγκης, διευκολύνοντας την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών/τριών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.
Σέβονται την προσωπικότητα και τη διαφορετικότητα κάθε μαθητή/τριας που οφείλονται σε κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.
Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Διευθύνση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν από τις 8:00. Για να μη ταλαιπωρούνται οι μαθητές/τριες που έρχονται από απομακρυσμένες περιοχές, καλό θα ήταν να ενημερώνονται από την προηγούμενη ημέρα. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρούνται απόντες.
Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή/τριας και φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.
Φροντίζουν να ενημερώνονται για τυχόν κακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών των μαθητών τους.
Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.
Αξιοποιούν τη σχολική ιστοσελίδα , έχοντας την ευθύνη για ό,τι αναρτούν σε αυτή.
Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις όλων των συναδέλφων χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό αντικείμενο κανενός.
Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου.

 1. Ο Διευθυντής του Σχολείου
Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία.
Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σε αυτόν και τους εκπαιδευτικούς και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία.
Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντας τους να καινοτομούν στην τάξη.
Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.
Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Συνεργάζεται με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση φροντίζοντας να συγκαλεί κανονικά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.
Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/τριών.
Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό ή κατ’ άλλον τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων.

 1. Γονείς και κηδεμόνες
Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό.
Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης.

Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους για τη παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση.
Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά τους (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου και στην ιστοσελίδα) και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση του σχολείου κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί οποιονδήποτε μαθητή/τρια στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το γνωστοποιεί στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή/τριας που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια —αν δεν επιλυθεί— στο Διευθυντή.
Γενικότερα, κανένας εξωσχολικός ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς προφορική άδεια εισόδου.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή/τριας δεν έχει την κηδεμονία του οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.
Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο.
Ο γονέας-κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από το παιδί του στη σχολική περιουσία.
Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών τους οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους.

 1. Βιβλιοθήκη
  Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με υπεύθυνους τις εκπαιδευτικούς Δουλγέρη Δήμητρα και Καλλίνωση Μαρία. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δανειστεί βιβλία σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί από το δάσκαλο της τάξης.
  Τα δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής/τρια οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα καινούργια.


 1. Σχολική ιστοσελίδα
Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα. Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε αυτή, μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή και τoν υπεύθυνo σύνταξης, ότι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και αυτοί φέρουν την ευθύνη γι’ αυτές.


Με ευθύνη των εκπαιδευτικών μπορεί να γίνονται αναρτήσεις και από τους μαθητές/τριες της τάξης τους. Και σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη της ανάρτησης έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός και όχι οι μαθητές/τριες.
Στην ιστοσελίδα μπορούν εάν ζητηθεί, να αναρτώνται ανακοινώσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που αφορούν τη δράση και τη λειτουργία του.
Ο Διευθυντής και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του Π.Σ.Δ. 1. Βοηθητικό προσωπικό
(Καθαρίστρια- Σχολικοί τροχονόμοι-Σχολικοί βοηθοί)
Η καθαρίστρια και το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριό τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους.
Η καθαρίστρια οφείλει να ασφαλίζει κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές/τριες και να κρατά την αποθήκη της πάντα κλειδωμένη.
Η καθαρίστρια και το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό απευθύνονται στον Διευθυντή για τα τυχόν προβλήματά τους και δέχονται παρατηρήσεις και εντολές για το έργο τους μόνο από αυτόν.
Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στο βοηθητικό προσωπικό για ό,τι σχετίζεται με το έργο τους, αλλά αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους στον Διευθυντή για τα περαιτέρω.
Το βοηθητικό προσωπικό οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του.

Μύκονος, Νοέμβριος 2017
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Μοναδικοί επισκέπτες

Flag Counter

Συνολικές προβολές σελίδας

Φίλοι

2ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου. Από το Blogger.

Μετάφραση σε άλλη γλώσσα (translate)