Τα νέα μας

Νέα και ανακοινώσεις σχετικές με το 2 ΔΣ Μυκόνου

Για τους γονείς

Αναρτήσεις με παιδαγωγικά άρθρα

Ενημέρωση

Νέα για: εκπαίδευση, Ελλάδα & κόσμο
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/05/2019 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 20/05/2019

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟ 06/05/2019 έως και 20/05/2019
Σύμφωνα με τη Φ.6/58025/Δ1/12-04-2019, εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. , για την εγγραφή στην 
Α' τάξη του Δημοτικού σχολείο απαιτούνται τα παρακάτω:
1)Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή: 

α) οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ,


β) μισθωτήριο κατοικίας το οποίο έχει ανακτηθεί από το σύστημα TAXISNET ως ηλεκτρονική υποβολή μισθώματος. Σε καμία περίπτωση αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας δεν μπορεί να θεωρηθεί η Υπ. Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί φιλοξενίας καθώς και η διεύθυνση εργασίας των γονέων

2) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (φωτοτυπία), στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

3)Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από ιατρό. Το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

ΑΠΟ 21/05/2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ
 ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ !!


ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΘΑ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΪΟΥ έως
και ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019

Ώρες: 08:15 έως 09:30
και 13:20 έως 14:00

στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣMARKELLA MOLFETA Digitally signed by MARKELLA
MOLFETA PARAMYTHIOTOU
PARAMYTHIOTOU Date: 2018.04.18 12:32:49 +03'00'


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ερμούπολη: 18 Απριλίου 2018
Αριθμ.Πρωτ: 1963
Ταχ. Δ/νση: Ιωάννη Λαυρεντίου Ράλλη 6
Ταχ. Κώδικάς: 84-100Πληροφορίες: Ά. Ρέππα
Τηλέφωνο: 22810-79346
22810-82226
Fax: 22810-79229
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Όρια Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων νήσου Μυκόνου»


Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων ‘Εχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 1,2,3 και 4 του Π.Δ.79/2017 ΕΚ 109/1-8-2017,τ΄.) περί σχολικής περιφέρειας των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων
2. τη Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-2-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2017, τ.Β΄.) περί ¨Καθορισμού των ειδικότερων αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων…¨
 1. το υπ. αριθμ. 14/27-3-2018 έγγραφο των 1ου και 3ου Νηπιαγωγείων Χώρας Μυκόνου
 2. το υπ. αριθμ. 22/22-3-2018 έγγραφο του 2ου Νηπιαγωγείου Χώρας Μυκόνου
 3. το υπ. αριθμ. 29/21-3-2018 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Μαραθίου Μυκόνου
 4. το υπ. αριθμ. 33/22-3-2018 έγγραφο του 2ου Δ.Σ. Μυκόνου
 5. το υπ. αριθμ. 41/21-3-2018 έγγραφο του Δ.Σ. Άνω Μεράς Μυκόνου
 6. την ανάγκη ανακατανομής των ορίων των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων της νήσου Μυκόνου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τον προσδιορισμό των ορίων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της νήσου Μυκόνου όπως αυτή παρατίθεται παρακάτω:
Α. Για τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:


  1. Τα όρια (και συνεπακόλουθα και οι εγγραφές των μαθητών) του Νηπιαγωγείου Μαραθίου Μυκόνου περιλαμβάνουν τις περιοχές:Μαράθι, Ταγκού (πάνω), Φανάρι, Αγ. Στέφανος, Χουλάκια, Αγ. Σοφία, Αγ. Παντελεήμονας, Καντούνια, Αγ. Παρασκευή, Πάνορμος, Αγ. Σώστης,   Δρακουρί, Χοντρός Γκρεμός, Μαύρη Σπηλιά, Αγ. Φανούριος, Αγ.Αλέξανδρος, Κουμαρού, Βορνάς, Αγ. Μάμας, Παραδείσια
  2. Τα όρια (και συνεπακόλουθα και οι εγγραφές των μαθητών) του 1ου και3ου Νηπιαγωγείου Χώρας Μυκόνου περιλαμβάνουν τις περιοχές:Ορνός, Κανάλια, Πουλί, Διακόφτης, Αγ. Ιωάννης, Κόστα Ήλιος, Κόρφος,Χαρανού, Αγγελικά, Ταγκού (κάτω), Σφαγεία, Πλατύ Γιαλός, Βρύση,Γλάστρος, Ψαρού, Καστελάκια, Αγ. Λάζαρος, Λαγκάδα, Τούρλος,Παράγκα, Δραφάκι, Χώρα, Σχ. Καλών Τεχνών, Δεσποτικά, Δραφάκι, Νταβιάς, Μεγάλη Αμμός, Αλεόμαντρα, Αγ. ΆνναΠαράγκα,Ευαγγελιστράκι, Μύλος του Κόκκινου, Δράπανος, Ληνώ, Πυργί, Σκαλάδο
  3. Τα όρια (και συνεπακόλουθα και οι εγγραφές των μαθητών) του 2ουΝηπιαγωγείου Χώρας Μυκόνου περιλαμβάνουν τις περιοχές: Αργύραινα, Κούνουπας, Βόθωνας, Αγ. Ισίδωρος, Κλουβάς, Μεσσαριά,Αγ. Ταξιάρχης, Φτελιά, Πετεινάρος, Βουγλί, Καλαμοπόδι, Χάλαρα-Χώρας, Αεροδρόμιο, Καμαλαύκα, Μπλιντρί
  4. Τα όρια (και συνεπακόλουθα και οι εγγραφές των μαθητών) του Νηπιαγωγείου Άνω Μεράς Μυκόνου περιλαμβάνουν τις περιοχές: από Φτελιά προς ‘Ανω Μερά, Άνω Μερά, από Χάλαρα προς Άνω Μερά καθώς   και η περιοχή Αγράρι.

Β. Για τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:  1. Τα όρια (και συνεπακόλουθα και οι εγγραφές των μαθητών) του 1ουΔημοτικού Σχολείου Χώρας Μυκόνου περιλαμβάνουν τις περιοχές: Ορνός, Πουλί, Κανάλια, Διακόφτης, Αγ. Ιωάννης, Κόστα Ήλιος, Κόρφος,Δεσποτικά, Δραφάκι,Νταβιάς, Χαρανού (ΔΕΗ), Αγγελικά, Πλατύ Γιαλός, Βρύση, Γλάστρος, Ψαρού, Καστελλάκια, Μεγάλη Άμμος, Ευαγγελιστράκι (κάτω), Μύλος του Κόκκινου, Αγ. Λάζαρος, Αγ. Μαρίνες, Λαγκάδα, Δραφάκι, Ληνώ, Πυργί, Σκαλάδο, Ταγκού (κάτω), Τούρλος(κάτω από τον περιφερειακό και μέχρι το νέο λιμάνι), Σφαγεία, Δράπανος, Καλαμοπόδι (Παραντάιζ), Παράγκα, Αλεόμαντρα, Χώρα (όρια ο νέος περιφερειακός), Σχ. Καλών Τεχνών, Καμνάκι
    1. Τα όρια (και συνεπακόλουθα και οι εγγραφές των μαθητών)του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Μυκόνου περιλαμβάνουν τις περιοχές: Ευαγγελιστράκι (πάνω), Ταγκού(πάνω), Αγ. Στέφανος, Χουλάκια, Αργύραινα, Αμυγδαλίδι, Πετεινάρος, Κούνουπας, Βόθωνας, Κλουβάς, Αγ. Αλέξανδρος, Πάνορμος, Κουμαρού, Μεσσαριά, Αγ.Ταξιάρχης, Φτελιά (κάτω), Βουγλί, Αεροδρόμιο, Μπλιντρί(Σούπερ Παραντάιζ), Κούντουρος, Καμαλαύκα, Αγ.Ισίδωρος, Αγ. Παντελεήμονας, Αγ. Σώστης, Παραδείσια, Χάλαρα, Μαράθι, Φανάρι, Αγ. Σοφία, Καντούνια, Αγ. Παρασκευή, Δρακουρί, Χοντρός Γκρεμός, Αγ. Φανούριος, Μαύρη Σπηλιά (Φράγμα)
    2. Τα όρια (και συνεπακόλουθα και οι εγγραφές των μαθητών)του Δημοτικού Σχολείου Άνω Μεράς Μυκόνουπεριλαμβάνουν τις περιοχές που ορίζονται από την ΔημοτικήΚοινότητα της Άνω Μεράς ήτοι από Σκυλάμπελα-Φτελιά προς ‘Ανω Μερά καθώς και η περιοχή Αγράρι.

   Η παραπάνω απόφαση να κοινοποιηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα (εφόσον διαθέτουν) των σχολείων Μυκόνου.

   Η Διευθύντρια
   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων   Μαρκέλλα Παραμυθιώτο
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Μοναδικοί επισκέπτες

Flag Counter

Συνολικές προβολές σελίδας

Φίλοι

2ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου. Από το Blogger.

Μετάφραση σε άλλη γλώσσα (translate)