Τα νέα μας

Νέα και ανακοινώσεις σχετικές με το 2 ΔΣ Μυκόνου

Για τους γονείς

Αναρτήσεις με παιδαγωγικά άρθρα

Ενημέρωση

Νέα για: εκπαίδευση, Ελλάδα & κόσμο
 

Διευκρινήσεις για την υποχρεωτική χρήση μάσκας

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣΤαχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37                                         Αρ. Πρωτ. 121052/ΓΔ4

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι                                                      Αθήνα, 14-09-2020

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Μ. Καφετζιδάκη

Αν. Πασχαλίδου ,Α. Βάρλα

Ι. Καπουτσής, Ο Μαραγκού

Φ. Λυμπεροπούλου

Τηλέφωνο: 210-3443285 (Π.Ε.)

210-3443422, 210-3443272 (Δ.Ε.)

210-3443617, 210-3442212 (Ε.Ε.)

210-3442933 (Ε.Α.Ε.) 


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις

   

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 118259/ΓΔ4/09-09-20 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την οποία σας γνωστοποιήθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-20 ΚΥΑ (Β΄ 3780), παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 2 όπου ορίζεται: «Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

                                      ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

                                        Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Μοναδικοί επισκέπτες

Flag Counter

Συνολικές προβολές σελίδας

Φίλοι

2ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου. Από το Blogger.

Μετάφραση σε άλλη γλώσσα (translate)