Τα νέα μας

Νέα και ανακοινώσεις σχετικές με το 2 ΔΣ Μυκόνου

Για τους γονείς

Αναρτήσεις με παιδαγωγικά άρθρα

Ενημέρωση

Νέα για: εκπαίδευση, Ελλάδα & κόσμο
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟ 02/05/2017 έως 19/05/2017 και ώρες08:00- 09:30

Δευτέρα 1 Μαΐου 2017


Για την εγγραφή στην Α' τάξη σύμφωνα με το Φ.6/Φ.Μ/66938/Δ1/22-04-2017, έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. , απαιτούνται τα παρακάτω:
1.Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή:α) οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ β) το μισθωτήριο της κατοικίας το οποίο έχει ανακτηθεί από το σύστημα TAXISNET ως ηλεκτρονική υποβολή μισθώματος γ)το εκκαθαριστικό της εφορίας και το συμβόλαιο αγοράς κατοικίας. Σε καμία περίπτωση όμως αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας δεν μπορεί να θεωρηθεί η Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) οιουδήποτε, περί φιλοξενίας καθώς και η διεύθυνση εργασίας των γονέων.
2.Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (φωτοτυπία), στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από ιατρό. Το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Μοναδικοί επισκέπτες

Flag Counter

Συνολικές προβολές σελίδας

Φίλοι

2ο Δημοτικό σχολείο Μυκόνου. Από το Blogger.

Μετάφραση σε άλλη γλώσσα (translate)